Kategori Produk Desa

INOVASI TERBARU ALAT PEMIPIL JAGUNG

Semakin majunya teknologi, semakin meningkatkan pula laju perkembangan peralatan yang menunjang kemudahan dalam manusia menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga dalam bidang pertanian. Untuk memudahkan petani dalamĀ  mempercepat penyelesaian pekerjaannya, beberapa inovasi...